Finançament d'activitats

Les quotes que paguen els pares i mares de l'AMPA, i les subvencions que es poden aconseguir en diferents convocatòries, serveixen per finançar una sèrie de serveis i activitats que reverteixen directament en els alumnes de l'escola. Actualment es financien:

  • L'autocar de dues excursions per curs
  • Dues funcions de teatre per curs
  • La revista-anuari de l'escola
  • material esportiu, matemàtic i informàtic per usar a l'escola