L'AMPA Pompeu Fabra Salt

L'AMPA Pompeu Fabra és una entitat  constituida i sense ànim de lucre, de la qual qual formen part totes les famílies dels alumnes de l’escola sempre que no manifesti expressament la seva voluntat en sentit contrari.

Els nostres objectius són

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació en el que fa referència a l’educació de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Promoure qualsevol millora en la tasca cultural i educativa del centre.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els òrgans de govern.
  • recolzar la col.laboració del centre en els àmbits socials, cultural de l’entorn.
  • Col.laborar en les acitvitats educatives, culturals i esportives del centre, així com cooperar amb la programació d’activitats complementàries 
  • Promoure i organitzar d’activitats extraescolars i de serveis
  • Promoure les activitats  de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres o bé al pati quan ens veiem o bé a través del mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.