No module Published on Offcanvas position

Comissions de l'AFA Pompeu Fabra

Diversos projectes engegats per l'AFA Pompeu Fabra de Salt estan dissenyats, liderats i/o portats a terme per membres de l'associació, agrupats en comissions. Aquestes comissions es marquen uns objectius relacionats amb la missió encomanada i es reuneixen periòdicament en sessions de treball.

Les comissions estan obertes a la participació de tots els pares i mares i des de l'AMPA us animen a participar-hi activament.

Actualment, les comissions formades son:

Comissió de biblioteques

Comissió de gestió de l'equipament esportiu de l'escola

Comissió del projecte de reutilització de llibres

Contacteu amb l'AMPA per informar-vos sobre els projectes i les comissions que els integren