No module Published on Offcanvas position

Funcionament intern

Els membres de la junta ens reunim periòdicament per tirar endavant totes les tasques que tenim encomanades. Un cop l'any es convoca una assemblea general de tots els socis de l'entitat amb l'objectiu d'avaluar l'any, passar comptes, debatre i proposar les millores. Si s'escau, també es renoven els càrrecs de gestió, com la presidència, secretaria i tresoreria.

En aspectes determinats treballem per comissions, en què tant hi ha membres de la junta com membres de l’AMPA.

Comissions

Les diferents comissions se centren en

  • Gestió dels xandalls i roba esportiva de l'escola
  • Reutilització i reciclatge de llibres
  • Biblioteca

Accions

Per complir els objectius de l'AMPA es realitzen diferents accions, com poden ser:

Promoure qualsevol millora en la tasca cultural i educativa del centre:

Per això participem econòmicament comprant material divers que l’escola pot necessitar i financem l’anuari de l’escola que s’edita cada curs.

Col.laborar en les acitvitats educatives, culturals i esportives del centre; així com cooperar amb la programació d’activitats complementàries

Participem econòmicament finançant les activitats complementàries proposades per l’escola, com poden ser anar al teatre  i les sortides pedagògiques, de les que en paguem el desplaçament.

A la memòria anual de l'AMPA podeu veure les quantitats destinades a aquestes partides.

Recolzar la col·laboració del centre en els àmbits socials, cultural de l’entorn.

Des de l’inici del pessebre vivent, fa més de 25 anys, hi col·laborem en l’organització i el muntatge. També es compra nou material per anar-lo millorant any rere any. Organitzem la festa de final de curs.

Promoure i organitzar activitats extraescolars i de serveis

Anualment es recomanen activitats extraescolars a tots els alumnes de l’escola. Les activitats extraescolars  son revisables cada any i se’n suggereixen unes o altres segons les necessitats i suggeriments que puguin arribar de les famílies.

Formació de pares

És fan xerrades o sessions formatives per part d’experts per donar resposta a inquietuds compartides per diferents pares.

Des de l'AMPA volem copsar i treballar per donar resposta a les demandes que es puguin fer en aquest àmbit de la formació.