Convovatòria de l'assemblea general ordinària de l'AMPA

assemblea ampa 2016La Junta de l’Ampa de l’escola Pompeu Fabra convoca i convida a tots els pares i mares del Col.legi Pompeu Fabra, pel proper dijous 19 de novembre a les 21 hores a la sala polivalent a l’assemblea general ordinària que regularment se celebra a començament de cada curs escolar. L'objectiu és per fer balanç del curs anterior i parlar dels projectes de futur. És el moment també de recollir i formular qualsevol qüestió relacionada amb les tasques que duu a terme l’AMPA. L'ordre del dia:

  • Elecció si s’escau dels representants de P3. .
  • Presentació de l’estat comptes .
  • Presentació i si s’escau aprovació del pressupost pel curs 2016-2017 .
  • Resum de les activitats realitzades en el curs 2015-2016 .
  • Anem a la web de l’Ampa .
  • Informació de les comissions, reutilització de llibres, xandalls i biblioteca .
  • Carnestoltes .
  • Diada de final de curs.
  • Precs i preguntes

Volem animar a assistir i a participar activament en aquesta assemblea, amb l'ànim de donar transparència a la gestió i d'implicar a totes els pares i mares en les activitats, en la seva organització i el seu desenvolupament.